SẢN PHẨM

Ống mềm kết nối đầu phun sprinkler xuất xứ Hàn Quốc: DAEJIN, GS FIRE, YOUNG JIN. Đầu phun sprinkler: Masteco - Hàn Quốc, Tyco - UK, Protector - Taiwan, Chang Der - Taiwan. Hệ thống báo cháy địa chỉ Nittan, báo cháy thông thường Nittan - Japan. Hệ thống báo cháy thông thường Chang Long - Taiwan. Hệ thống báo cháy thông thường Horing - Taiwan. Đầu báo khói Beam Tanda TX7130 .