Ống mềm kết nối đầu phun sprinkler

Ống mềm kết nối đầu phun sprinkler: thiết bị được bảo hành 12 tháng, Catalogue, CO, CQ, hướng dẫn và tư vấn cho bạn cách lắp đặt. Ưu điểm: kết nối nhanh, uống cong dễ dàng, tạo thuận lợi cho người lắp đặt, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, hiệu quả kinh tế cao.

  • Daejin

    Daejin

    16 Sản phẩm 105 lượt xem

  • Gs-Fire

    Gs-Fire

    0 Sản phẩm 0 lượt xem