Đầu báo khói không dây

'Đầu báo khói không dây' được gắn trực tiếp lên trần nhà