Đầu phun sprinkler

Đầu phun chữa cháy sprinkler hữu dụng cho việc chữa cháy tại chỗ. Khi xảy ra cháy nhiệt độ tăng cao làm cho cột thuỷ ngân bị vỡ, nước từ đầu phun sprinkler phun xuống dập tắt đám cháy. Đầu phun sprinkler giúp bảo vệ tài sản và sinh mạng con người.