Thiết bị báo cháy địa chỉ NITTAN

Card loop tiêu chuẩn có 2 loop, có thể mở rộng tối đa 14 loop cho trung tâm. Thiết kế kiểu mô-đun (Lắp ráp từng phần) Mỗi loop cung cấp 254 địa chỉ, có thể đấu theo kiểu Style 6 hoặc 7 (Class A) hoặc Style 4 (Class B) Bốn kiểu Style Z/Y (Class A/B) mạch ứng dụng thông báo, 7 Amps mỗi mạch. Màn hình hiển thị lớn 16 hàng x 40 ký tự với màn hình tương tác người dùng thân thiện